מערכות מידע

יכולות BIMIO בתחום מערכות מידע

כיום, ארגונים משתמשים במערכות מידע שונות ומגוונות לנהל את פעילותם. המערכות מכילות מידע רב ומגוון לגבי מוצרים, לקוחות, מלאי, תהליכי ייצור, הזמנות, חשבונות, תפעול, מכרזים וכו'.

היכולת לקבל החלטות מבוססות על בסיס מידע אמין וזמין משפרת באופן ניכר את איכות ההחלטות הניהוליות שמתקבלות בארגון.

היום, קיימת התפתחות עצומה בשימוש במערכות מידע והשינויים הטכנולוגיים היומיומיים משכללים את המערכות ואת יכולות הארגון.

מערכות ERP, MES, BI, WMS)) הינן כלי תומך, שנועד לביצוע פעולות תפעוליות שוטפות ובתהליכי קבלת החלטות טקטיות ואסטרטגיות.

צמיחה זו, הביאה עמה אתגר מרכזי נוסף לארגונים, כדי לוודא שקיימת התאמה בין אותן מערכות מתוחכמות לבין התהליכים בפועל בארגון.
לא מספיק לבנות וליישם מערכת מידע, המערכת חייבת לשרת את תהליכי העבודה ותהליכי קבלת ההחלטות של מנהלים ועובדים ברמות השונות, באופן מדויק.

אנו ב-BIMIO מנהלים פרויקטים בתחום מערכות מידע מכתיבת מסמכי אפיון, איתור ספקים, הובלת תהליכי בחירת ספקים, ליווי תהליך מו"מ והטמעת מערכת מידע.  יש לנו ניסיון רב במיפוי תהליכי העבודה, זיהוי פערים מול מצב רצוי, כתיבת מסמכי אפיון פונקציונאליים לפיתוח התאמות במערכות המידע, עבודה עם צוות מערכות המידע לפיתוח השינויים הנדרשים והטמעתם.

הכנסת מערכת מידע חדשה או שיפור המערכת הקיימת, הינן הזדמנויות משמעותיות לארגון לבצע שיפור בתהליכי העבודה, מדדי הבקרה ומינוף השינוי.

אנו ב-BIMIO נלווה את הארגון לכל אורך הדרך ועד להטמעה מוצלחת של המערכת והשינויים.