תהליכי שינוי ושיפור

שיפור מתמיד – ארגונים ששואפים למצוינות ארגונית ותפעולית חייבים לקיים שגרה של בחינה עצמית ושיפור מתמשך.

מניסיוננו, לאחר הצגת הממצאים, תובנות, המלצות ותוכנית היישום שגובשה במהלך האבחון הארגוני תפעולי המקיף שבצענו, אנו נצביע על שינויים ושיפורים שיש לבצע במגוון תחומים, כגון: מבנה ארגוני, תחומי אחריות והגדרות תפקיד, תהליכי עבודה, מערכות מידע, מעקב ובקרה, שגרות עבודה וכו'. שינויים אלו יובילו לשיפור וייעול המצב הקיים וישחררו צווארי בקבוק ארגוניים-תפעוליים. 

על מנת לייצר אקלים חיובי סביב תהליך השינוי, שהינו נושא מורכב לכל ארגון ולכל אדם בארגון, אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הצוות הניהולי ושמים דגש על יצירת אקלים של לקיחת אחריות ולא הטלת אשמה, התמקדות בעתיד ולא במצב הנוכחי ועוד. כל אלו מחייבים כמובן גיבוי מלא של ההנהלה.

אנו שמים דגש רב על ניהול השינוי בקרב העובדים והמנהלים. על כן, אלו יהיו שותפינו לדרך ולחשיבה על התהליכים, כבר משלבי העבודה הראשונים. אנו מאמינים, כי שקיפות במתן מידע ובגיבוש תהליכים משותפים, יובילו לשיתוף פעולה של העובדים והמנהלים וירתמו אותם לטובת השינוי המבוקש.

לאחר הגדרת תהליכי העבודה החדשים וממשקי העבודה, נלווה את תהליך ההטמעה בארגון, על מנת לצאת לדרך החדשה בצורה החלקה והטובה ביותר האפשרית.

תהליך שינוי ושיפור אינו מבוצע באופן חד פעמי, אנו דוגלים בהטמעת תפיסה של שיפור מתמיד, ועל כן, על כל תהליך, לאחר שלב ההטמעה, נבצע מעקב ובקרה על עומק יישום התהליך כולל איסוף וניתוח נתונים רלוונטיים, נסיק מסקנות בהתאם לתוצאות ונבדוק מה ניתן עוד לשפר ולייעל וכך חוזר חלילה.

שיפור מתמיד מתמשך הינו הכרחי וחיוני בעולם תחרותי.

 

צמצום עלויות

נושא חסכון העלויות הינו נושא בעל חשיבות עליונה. אנו ב- BIMIO מחזיקים בניסיון עשיר ומקצועי בתחום של צמצום עלויות. 

אנו יודעים לחסוך לארגון כ-10% מהוצאותיו. 

התהליך אותו אנו יוזמים, מטמיעים ומלווים מתבסס על התובנה כי תהליך צמצום העלויות אינו אירוע חד פעמי אלא "דרך חיים". 

כל ההוצאות נבחנות. אנחנו "הופכים כל אבן". הוצאות קבועות ומשתנות, אנרגיה, רכש וחומרי גלם, שכר עבודה, יעילות, שיווק ופרסום, רכב והסעות וכל סעיף אחר.

התהליך כולל  תמיד, שיקולי בטיחות, איכות הסביבה, איכות ורמת שרות, וכמו כן, התחשבות בשיקולים אסטרטגיים ושיקולים לטווח ארוך. 

מרכיב אחרון, וחשוב לא פחות, הינו שיתוף המנהלים שיובילו את תהליכי ההתייעלות וצמצום העלויות. תהליך שקוף יסייע בהצמחת רעיונות מהעובדים בשטח, המכירים באופן הטוב ביותר את העבודה, וברתימה שלהם לתהליך מוצלח ופורה.

פנו אלינו וביחד נחקור, נבחן ונגבש את התוכנית לחסכון משמעותי, יעיל וארוך טווח.