תפיסת הפעלה

הגדרת מדיניות תפעולית לארגון מסייעת ביצירת מציאות אשר יוצרת מוכוונות ארגונית ותפעולית. תפיסת הפעלה הינה הכלי למימוש המדיניות התפעולית, היא מפרטת את אופן יישום המדיניות ברבדים השונים.

תפיסת הפעלה עוסקת במדיניות הארגון בנוגע לאופן פעילותו, השירותים שהוא נותן, המבנה הארגוני שלו, מדיניות הפעלה, שעות הפעילות, תפיסתו לגבי תהליכי העבודה, מערכות מידע ובקרות, איוש כוח אדם, ממשקים וכו'.

לתפישתנו, שיטת הפעלה צריכה להיות כזו שמקדמת את הארגון ומביאה אותו להשגת יעדיו ומטרותיו, וחשוב כי תהיה אחידה לכלל הארגון. חשיבותה רבה אף יותר כאשר אנו עוסקים במבנה ארגוני מורכב, בעל מספר שלוחות וסניפים.
תפיסת ההפעלה תבוא לידי ביטוי באחידות תהליכי ונהלי עבודה, הגדרות תפקיד, הגדרת צרכי מידע, בקרות ואיסוף נתונים, אחידות בהגדרת יעדים ומדדי ביצוע, וגם באחידות השפה הארגונית.

בקרה, הקפדה על אחידות ושמירה על שגרת קיום פורומים ופגישות של מגוון בעלי תפקידים תסייע ותאפשר שמירת תפיסת ההפעלה שהוגדרה ותמנע היווצרות של שונות בשיטת ההפעלה.

בחינה ארגונית

ארגון בדומה לפאזל, גם אם בנוי מ - "חלקים טובים" לעיתים ההרכבה היא שחסרה. במגרש התחרותי לכל כשל משמעות רבה. בחינה ארגונית מסייעת לארגון להעריך יחידה/תהליך ולהתבונן בזכוכית מגדלת כדי ליצור בסיס טוב לארגון תחרותי ויעיל. מטרת הבחינה הארגונית - תפעולית היא לשפר את ביצועיה של היחידה/תהליך, לסייע להשיג את היעדים ולמצות את היכולות ופוטנציאל המשאב האנושי. בארגונים  רבים קיימת תרבות אירגונית המושתת על בירוקרטיה, ממשקים ותקשורת לקויה ועוד. אנו מאמינים כי שילוב נכון של מבנה ארגוני, הגדרת תהליכים, ממשקים ושגרות עבודה ניתן לשבור את החומות ולהביא לסביבת עבודה בה התרבות הארגונית, תהליכי העבודה והתקשורת הפנים ארגונית והבין אישית תשגשג.

בהמשך לבחינה הארגונית, נדרש לבחור את האנשים הנכונים לתפקידים המתאימים.